KVKK’dan WhatsApp‘a Rekor Ceza Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), kişilerden rıza alınmadan kişisel verilerin alındığını gerekçe göstererek WhatsApp’a 1 milyon 950 bin TL idari para cezası kesti.

Daha önce kişisel verilerin paylaşımını kabul etmeyen hesapları engelleyeceğini duyuran ve tepkiler sebebiyle sözleşmesini geri çekmek zorunda kalan WhatsApp, son dönemlerde Avrupa Birliği ve diğer ülkelerin tehditlerine ve yaptırımlarına maruz kalıyordu. Bu yaptırımlardan bir tanesi de Türkiye’den geldi.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) verdiği kararda, WhatsApp Hizmet Koşulları ve Gizlilik İlkesi Metinlerinin üç ay içerisinde kanuna uygun hale getirilmesini istedi. WhatsApp hakkında, yurt dışına veri aktarımı ve temel ilkeler yönünden daha önce inceleme başlatılmıştı.

KVKK

Veri sorumlusunun Türkiye’de bulunan ilgili kişilerden elde ettiği kişisel veriler üzerinde, bu verileri elde ettikten sonra yapmış olduğu kaydetme, depolama, değiştirme, aktarma gibi her türlü işleme faaliyetinin, sunucuları Türkiye’de bulunmadığı sürece kişisel verilerin yurt dışına aktarımı anlamına geldiği, dolayısıyla söz konusu aktarımın, Kanunun “Kişisel verilerin yurt dışına aktarılması” başlıklı 9 uncu maddesine uygun olarak yapılmasının zorunluluk arz ettiği ancak veri sorumlusu tarafından aktarım faaliyetleri için hiçbir şekilde açık rızaya başvurulmadığının beyan edildiği, bununla birlikte veri sorumlusunca Kurulumuza bir taahhütname başvurusunda da bulunulmadığı dikkate alındığında, veri sorumlusu tarafından Kanunun 9 uncu maddesine uygun hareket edilmediği,

Veri sorumlusu tarafından, profilleme amacıyla çerezler aracılığıyla yapılacak kişisel veri işleme faaliyetine ilişkin olarak ilgili kişilerden açık rıza alınmadığı, bu kapsamda yürütülen kişisel veri işleme faaliyetinin de hukuka uygun olmadığı
anlaşıldığından Kanunun 12 nci maddesinin (1) numaralı fıkrasında yer alan kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almadığı tespit edilen veri sorumlusu hakkında Kanunun 18 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (b) bendi uyarınca 1.950.000 TL idari para cezası uygulanmasına

Gizlilik İlkesinin, aydınlatma metni yerine kullanıldığı ve geçerli bir aydınlatmanın unsurlarını taşımadığı anlaşıldığından, Kanunun 10’uncu maddesi ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ hükümlerine uygun bir aydınlatma yapılması ve söz konusu işlemlerin sonucundan Kurula bilgi verilmesi hususunda talimatlandırılmasına karar verilmiştir.

Kullanıcıların açık rızasını almayarak kullanıcıların kişiler verilerini aldığı gerekçesiyle KVKK tarafından 1 milyon 950 bin TL idari para cezası alan WhatsApp, bu konuda henüz bir açıklama yapmadı.Ayrıca geçtiğimiz aylarda sunduğu sözleşmeyle birlikte kişisel verilerinin paylaşımını kabul etmeyen hesapları engelleme kararı alan WhatsApp, bu kararıyla kişisel verilerimizin ne kadar güvende olduğu konusunu gündeme getirmişti. Güvenilirlik konusunda gündeme gelmesi ise WhatsApp için nadir gerçekleşen bir durum değil.


Kaynak: KVKK